Harun Kalıp

Plastik ve Sac Kalıp

Özdeş parçaları istenilen ölçü tamlığı sınırları içerisinde ve en kısa zamanda üreten ,malzeme sarfiyatı ve insan gücünün asgari düzeyde tutulmasına yardımcı olan ve takım tezgahları ile çalışa bilen aygıta kalıp denir. Bu aygıtın tasarımını hazırlayan ,yapımını gerçekleştiren ve çalıştıra bilen kişiye kalıpçı denir. Seri üretimi gerçekleştirecek herhangi bir kalıbın tasarımına , yapımına ve çalıştırılmasına olanak sağlayan ,uygulamalı eğitim ve öğretim yöntemlerini bir bütün olarak kabul eden meslek dalına "KALIPÇILIK MESLEĞİ " denir.